METATRADER KISAYOL TUSLARI

Sol Ok: Grafiği sola taşır.

Sağ Ok: Grafiği sağa taşır.

Yukarı Ok: Grafiği yukarı kaydırır.

Aşağı Ok: Grafiği aşağı kaydırır.

Page Up: Grafiğin en solunu en sağa taşır.

Page Down: Grafiğin en sağını en sola alır.

Home: Grafiğin ilk başladığı tarihe gider.

End: Grafikte en güncel tarihe gider.

„+“ : Grafiği büyütür.

„-“: Grafiği küçültür.

Delete: Grafikte seçili nesneyi siler.

Backspace: Grafiğe eklediğiniz son nesneyi siler.

Enter: Hızlı gezinti penceresi açar.

Esc: Mevcut dialoğu kapatır.

F1: Userguide penceresini açar.

F2: Tarihçe merkezini açar.

F3: Genel değişkenler penceresini açar.

F4: MetaEditor‟ ü açar.

F6: Strateji testerını açar.

F7: Strateji özellikleri penceresini açar.

F8: Özellikler penceresini açar.

F9: Talimat penceresini açar.

F10: Fiyat penceresi açma

F11: Tam ekran açma/kapatma

F12: Mevcut grafiği bir adım ileri taşır. Shift + F12: Mevcut grafiği bir adım geri taşır.

Shift + F5: Bir önceki profile geçer.

Alt + 1: Grafiği Bar formatında gösterir.

Alt + 2: Grafiği mum formatında gösterir.

Alt + 3: Grafiği çizgi formatında gösterir.

Alt + A: Panoya strateji testindeki tüm sonuçları kopyalar.

Alt + W: Aktif grafik içeren bir pencere açar.

Alt + F4: Trade platformunu kapatır.

Alt + Backspace:Silinen nesneleri geri taşır.

Ctrl + B: Aktif nesneleri görüntüler.

Ctrl + C: Panoya kopyalar.

Ctrl + E: Strateji açıp/kapatma.

Ctrl + F: Seviye ölçer çizgisini çıkarır.

Ctrl + G: Ekranı ızgara formatında yapar.

Ctrl + H: Grafikte OHLC seviyesini gösterir ve kapar.

Ctrl + I: Aktif grafik göstergelerini görüntüler.

Ctrl + L: Hacmi gösterir / kaldırır.

Ctrl + P: Grafiği yazdırır.

Ctrl + S: Mevcut grafiği „csv“, „prn“, „htm“ formatında kaydeder.

Ctrl + W: Mevcut grafiği kapatır.

Ctrl + Y: Süre ayrıcıları gösterir/kapatır.

Ctrl + Z: Silinen nesneleri geri yükler.

Ctrl + D: Veri penceresi açar/kapar.

Ctrl + M: Piyasa penceresi açar/kapar.

Ctrl + N: Gösterge penceresini açar/kapar. Ctrl + O: Seçenekler penceresini açar/kapar.

Ctrl + R: Strateji testi penceresini açar/kapar.

Ctrl + T: Terminal pencersini açar/kapar.

Ctrl + F5: Bir sonraki profili görüntüler.

Ctrl + F6: Bir sonraki grafiğe geçer.

Ctrl + F9: Terminali açar.

TMT Forex Akademi